Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger?
Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til:  annonser@legeforeningen.no

Mette Sagsveen

er ansatt  som Lege i spesialisering ved Senter for psykisk helse - barn og ungdom, Oslo Universitetssykehus Ullevål.

Marie Skontorp

er ansatt i 1-års vikariat som Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Stavanger Universitetssykehus.

Kristian N. K. Haagensen

Kristian N. K. Haagensen (f. 1980) er ansatt som lege i spesialisering (LIS) ved Øre-nese-hals-avdelingen ved Sykehuset Buskerud, Drammen.

Christian Fossum

har tiltrådt stilling som fagsjef i Stabsområde Helse i Sykehuset Innlandet. Han vil ha 70 % stilling som fagsjef og 30 % som seksjonsoverlege i endokrinologi ved Indremedisinsk avdeling på Gjøvik.

Nima Maleki

(f. 1966), spesialist i allmennmedisin, startet 1. mars i ny stilling som fastlege ved Bryn medisinske senter i bydel Østensjø.