Har du fått ny jobb og ønsker å dele nyheten med dine kolleger?
Send en e-post med litt informasjon om hva du har gjort tidligere, og litt om den nye stillingen. Legg ved et bilde og send til:  annonser@legeforeningen.no

Brita Zinck

begynner som fastlege ved Sogndalen legesenter 1. april.

Henrik Richter Hammeren

(f. 1984) begynner som turnuslege ved St. Olavs Hospital fom. 1 mars.

Charlotte Rabben

(f. 1988) begynner som turnuslege ved Kristiansund sykehus 23.februar 2016

Kaveh Rashidi

(f. 1988) er ansatt som assisterende medisinsk redaktør i Tidsskriftet.

Guttorm Raknes

 (f. 1974) har avlagt dr. philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: ”Reisetid, reiseavstand og bruk av legevakt”.

Geir-Inge Marøy Østensen

begynner i ny jobb som LIS ved Voksenpsykiatrisk avdeling ved Ålesund Sykehus.

Rasoul Izadi

har fått ny stilling ved akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Ameli Tropé

har nylig takket ja til jobben som leder for Livmorhalsprogrammet

Erlend Hem

(f. 1970) er ansatt som fagsjef i Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS.

Liv Ellen Vangsnes

             (f. 1972) er ansatt som medisinsk redaktør i Tidsskriftet.

Johan Torgersen

er ny divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Kaveh Rashidi (f. 1988)

er ansatt i Kreftforeningen som prosjektleder for sosial ulikhet i helse.

Andreas Kjølsøy

Begynner på Radiologiska Kliniken i Kalmar i Sverige 1. oktober.

Zahid Mukhtar

er ansatt som samhandlingsoverlege ved Oslo universitetssykehus.

Jens Petter Rønning

er ansatt som turnuslege ved kirurgisk avdeling på Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Morten Askjem

er ansatt som ny klinikkleder for Teres Nobel i Oslo.

Kjartan Olafsson

er ny visepresident i UEMO, den europeiske allmenn lege foreningen.

Sissel Reinlie

Sissel Reinlie (f. 1952) ble Norges første kvinnelige nevrokirurg, og er nå ansatt som leder for Nevrokirurgisk avdeling i OUS.

Frode Gallefoss

(f.1956) seksjonsoverlege ved Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus, og professor II ved Universitetet i Bergen, er ansatt som ny forskningssjef ved Sørlandet sykehus.

Erik Normann

(f.1956) er valgt som påtroppende president for International Hospital Federation.

Torben Wisborg

(f. 1956) er ansatt som leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT Traume) med senter på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Øystein Mæland

(f. 1960) er ansatt som ny assisterende direktør i Helsedirektoratet og begynner i stillingen i august 2013.

Peder Kristian Olsen

(f. 1950) er ansatt som ny administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Torben Wisborg

(f. 1956) er ansatt som leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT Traume) med senter på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Andrea Bjarvin (f. 1987)

har fått turnusplass i Tønsberg, Sykehuset i Vestfold. Hun tok sin medisinutdanning i Oslo.

Simone Frizell Reiter (f. 1982)

fått turnusplass på Haukeland Unviersitetssykehus. Hun er utdannet ved Universitetet i Bergen.

Sigurd Holen

starter sin turnusperiode ved Volda sykehus.

Jakob Nørgaard

begynner på medisinsk avdeling på UNN Narvik (Narvik sykehus). Han er utdannet ved UiB og fikk turnus i Narvik.

Mehmet Vedat Øzek

er spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, og har etablert sitt eget legesenter i Sør Tyrkia for norske pasienter.

Anne Kristine Fagerheim

(f. 1975) er tilsatt i stillingen som fagsjef ved Nordlandssykehuset.

Hanne Valeur

(f. 1982) har startet som assisterende medisinsk redaktør i Tidsskriftet.

Ingrid Rokstad

(f. 1984) begynner sin turnustjeneste ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus.

Miriam Wiksnes

(f. 1987) begynner sin turnustjeneste ved Volda Sjukehus.

Jakob Nørgaard (f. 1987)

begynner sin turnustjeneste ved Narvik sykehus.

Ida Viken Stalund (f. 1985)

begynner sin turnustjeneste ved Orkdal sykehus.

Anita M. M. Iversen (f. 1977)

begynner sin turnustjeneste ved Skien sykehus.

Maren Gjelstad Fauskanger (f. 1986)

begynner sin turnustjeneste ved Haugesund sjukehus.

Gunnar Bovim (f. 1960)

er ansatt som ny rektor ved NTNU.

Kristin Viste (f.1979)

er ansatt som lege i spesialisering ved Hormonlaboratoriet, Haukeland Sykehus.

Vegard Bruun Wyller (f.1972)

er ansatt som ny medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Andy Kleis Larfred (f. 1959)

er ansatt i ny stilling som adm. overlege i ortopedkirurgi på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland

Jan Fredrik Andresen (f.1960)

er utnevnt av Kongen i statsråd som direktør i Statens helsetilsyn. Andresen er utnevnt til åremålet for en periode på seks år, med mulighet for en ny periode på seks år.

Toril Kolås (f. 1960)

er ansatt som ny fagdirektør ved Avdeling for helsefag, forskning og kvalitet ved Sykehuset Innlandet.

Halfdan Aass (f. 1951)

er ansatt som ny klinikkdirektør i Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken HF.

Ingrid Rokstad (f.1984)

er ansatt som prosjektmedarbeider i Tidsskrift for Den norske legeforening i et 6mnd engasjement.

Camilla Stoltenberg (54)

er utnevnt av Kongen i statsråd til ny direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI).

Anne Lindboe (f. 1971)


er i statsråd utnevnt som barneombud for en periode på seks år.

Ludvig Magne Sollid (f.1962)

er tildelt Fridtjof Nansens belønning for 2012.

Lisbeth Sommervoll (f.1960)

er tildelt Legeforeningens lederpris 2012.

Charalampos Tzoulis (f.1979)

 har mottatt Meltzer-prisen for fremragende arbeid av yngre forskere.

Sjur Humerfelt (f.1953)


startet i 2012 som avtalespesialist ved K A L – klinikken.

Even Holt (f.1963)


til K AL klinikken.

Kenneth Eikeset

(f. 1973) er ansatt som klinikkdirektør i Helse Fonna, Klinikk for psykisk helsevern. Han vil tiltre i stillingen i juni 2012.

Kirsti Ytrehus

(f. 1953) er tildelt Nasjonalforeningens Hjertepris 2012.

Kristin Viste

(f.1979) er ansatt som assisterende medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Melinda Ráki

(f. 1973) er tildelt Professor Kreybergs førstepris på 150 000 kroner for å ha skrevet den beste avhandlingen innen eksperimentell patologi de siste fire årene.

Inger Torhild Gram


(f. 1955) 
blir kreftekspert hos WHO.

Yngve Mikkelsen

(f. 1965) er ansatt som direktør for Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus.

Jon Harr

(f. 1970), seksjonsoverlege ved Operasjons- og intensivklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Narvik, er tildelt Pingvinprisen 2011.

Lars Weisæth

(f. 1941) er utnevnt til æresdoktor ved medisinsk fakultet ved Uppsala universitet i Sverige.

Rasoul Izadi

(f.1969) er ansatt som Lege i spesialisering ved Josefinegate DPS, OUS.

Merete Holtermann

(f.1982) er ansatt som assisterende medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Kjetil Søreide

 (f. 1977) er ansatt som professor i kirurgi ved Universitetet i Bergen.
Søreide er landets yngste professor i kirurgi.

Erik Omland

 (f. 1948) er ansatt som fagdirektør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo og tiltrår i stillingen i begynnelsen av 2012. 

Bjørn Erikstein

(59) er ny administrerende direktør for Oslo universitetssykehus.

Bess Margrethe Frøyshov

(f. 1964) er ansatt som ny administrerende direktør for Sykehuset Telemark.

Torben Wisborg

(f. 1956) er ansatt som regional traumekoordinator i Helse Nord.

Anders Huitfeldt

(f. 1982) er tatt opp som doktorgradsstudent i epidemiologisk metodologi ved Harvard School of Public Health.

Hanna K. Paulsson

(f.1979) er ansatt i en fast 5-års stilling som lege i spesialisering (LIS) ved Radiologisk avdeling på Bærum Sykehusen.

Erlend T. Aasheim

 (f.1974) er ansatt som medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Bjarte Toppe

(f. 1977) er ansatt som konstituert overlege ved barnepoliklinikken på Molde sjukehus. 

John-Helge Heimdal

(f.1961) er ansatt som ny direktør for Klinikk for Hode-hals ved Haukeland universitetssjukehus. 

Sohail Aslam


Sohail Aslam har tiltrådt i 4-årig utdanningsstilling, ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Østfold Moss.

Mette Sagsveen

er ansatt  som Lege i spesialisering ved Senter for psykisk helse - barn og ungdom, Oslo Universitetssykehus Ullevål.

Marie Skontorp

er ansatt i 1-års vikariat som Lege i spesialisering ved Anestesiavdelingen, Stavanger Universitetssykehus.

Kristian N. K. Haagensen

Kristian N. K. Haagensen (f. 1980) er ansatt som lege i spesialisering (LIS) ved Øre-nese-hals-avdelingen ved Sykehuset Buskerud, Drammen.

Christian Fossum

har tiltrådt stilling som fagsjef i Stabsområde Helse i Sykehuset Innlandet. Han vil ha 70 % stilling som fagsjef og 30 % som seksjonsoverlege i endokrinologi ved Indremedisinsk avdeling på Gjøvik.

Nima Maleki

(f. 1966), spesialist i allmennmedisin, startet 1. mars i ny stilling som fastlege ved Bryn medisinske senter i bydel Østensjø.