Illustrasjonsfoto Istockphoto

Lite tyder på at leger med minoritetsbakgrunn diskrimineres på arbeidsmarkedet. De tjener mer eller like mye som etnisk norske leger, viser ny forskning.

Elisabeth Jacobsen

Nyutdannede leger med etnisk minoritetsbakgrunn, har størst økning i inntekt de første årene i arbeid. Etter omlag ni år flater det ut. For deres etnisk norske kolleger vil lønnen fortsette å stige etter de ni første arbeidsårene.

Raskere ferdig
Ida Drange, stipendiat ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, har sett på lønnsforskjellene blant leger og tannleger med etnisk majoritet- og minoritetsbakgrunn. Hun har kommet frem til at leger med minoritetsbakgrunn ofte ferdiggjør sin spesialistutdanning raskere.
- Dette er trolig årsaken til at de går raskere opp i lønn, sier hun til forskning.no.

- Vi kan heller ikke se bort i fra at grunnen til at legene med etnisk minoritetsbakgrunn tjener mer er fordi de jobber mer, sier Drange.

Lønnsveksten for innvandrerlegene flater ut etter hvert, mens den stiger for de etnisk norske legene. Sistnevnte gruppe tjener også mer på å bytte jobb, hele 6 %. For innvandrerlegene ligger gevinsten kun på 3 % ved bytte av jobb.

Lite eller ingen diskriminering
Lønnsforskjellen blant leger med etnisk majoritets- og minoritetsbakgrunn er liten, og det tyder derfor på at det ikke finnes noe særlig diskriminering i dette yrket. Sannsynligheten er liten for at noen blir valgt bort på bakgrunn av etnisitet.

- Det er i mange år vært mangel på helsepersonell i Norge og utenlandske profesjonsutøvere er dermed blitt tatt godt imot i Norge, sier Drange.

- Brukere har tillit til legeprofesjonen, og denne yrkesgruppen har fått en godkjenning som gir en nedre terskel for kvalitet.

Tidligere forskning viser at det finnes store forskjeller i inntekt blant profesjonsutøvere med vestlig- og ikke-vestlig bakgrunn. Drange mener at det ikke er grunnlag for å konkludere med lønnsforskjeller grunnet diskriminering i nettopp denne typen yrkesgruppe.
- Dette er en selektiv gruppe med høyt privilegerte profesjonsutøvere, sier Drange.

Mange høyt utdannede yrkesgrupper arbeider også ofte med en sammensatt arbeidsstokk med ulik etnisk bakgrunn. Blant folk med lite eller ingen utdanning har det en tendens til å danne seg etniske nisjer, sier Drange. Dette kan type på at det er enklere for de med høy utdanning å bli fullt integrert i det norske samfunnet.

 

Publisert: 2.12. 2011