Illustrasjonsfoto Health and Medicine

Pasientsikkerheten i Norden skal styrkes. For å unngå episoder med at leger som har mistet autorisasjonen i ett land fritt kan jobbe som lege i et annet land, har de nordiske helse- og sosialministerne blitt enige om informasjonsutveksling på tvers av landegrensene.

Eline Feiring

Da helse- og sosialministerne møttes i Ålborg nylig, diskuterte de behovet for bedre informasjonsutveksling på tvers av de nordiske landegrensene om personell som har mistet autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning eller fått advarsler fra tilsynsmyndigheter. De ble enige om at det innen utgangen av 2010 skal være en økt adgang til utveksling av informasjon når nordiske statsborgere søker om autorisasjon som lege i et annet nordisk land.

Alt helsepersonell
Sykehusene skal også få tilgang til slike opplysninger om jobbsøkere fra andre nordiske land. Utvidet adgang til informasjon vil også gjelde tannleger, sykepleiere og annet autorisert helsepersonell.

– Vi er svært tilfredse med denne gjensidige åpenheten, som bedrer pasientsikkerheten når man blir behandlet av en lege fra et annet nordisk land, sier de nordiske helse- og sosialministerne i en felles uttalelse fra møtet i Nordisk ministerråd.

Trygghet for pasientene
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier ønsket er å skape størst mulig trygghet for pasientene.
– Vi har tidligere satt i gang flere tiltak i Norge på området. Vi har et strengt regelverk når det gjelder reaksjoner overfor helsepersonell. Samtidig ønsker vi å se på mulige forbedringer, også internasjonalt, uttaler Strøm-Erichsen i en pressemelding.


 

Publisert: 22.6. 2010