Illustrasjonsfoto Istockphoto

Antall søkere til medisinstudiet i høst øker ved Universitetet i Bergen. Likevel vil fakultetet endre studiemodellen.

Tone Bergset

Fra i fjor gikk antall primærsøkere til medisinstudiet ved UiB opp 23 prosent. Samtidig har antall søkere gått kraftig ned i Oslo og Trondheim. Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen vil likevel gjøre endringer på medisinstudiet.

– Selv om MOF har hatt gode søkertall de siste årene, er ikke rekruttering det eneste samfunnsbehovet vi skal dekke. Det er også viktig å tilpasse seg det vi tror Helse-Norge har behov for de neste tjue til tretti årene, sier dekan Nina Langeland til nettavisen På Høyden.

Blant annet skal medisinstudentene i større grad ut av sykehuset og utplasseres i primærhelsetjenesten tidlig i løpet av studiet.

– Det er behov for mer helsepersonell i primærhelsetjenesten. Ved en tidlig utplassering vil studentene også få en legeidentitet på et tidlig stadium, sier Langeland.

Fakultetet har også innført kommunikasjonstrening, mer fokus på komplekse pasienter og pasienter rundt livets slutt.

Vurderer bachelor- og mastergrad
Som det første universitetet i Norge vurderer UiB å tilby bachelor- og mastergrad i medisin. Ifølge Langeland er ett av argumentene for innføring av bachelorgraden at den kan dekke et segment i helsevesenet der man ikke behøver å være utdannet lege, for eksempel innen forskning, farmasi og ernæring.. Det kommer til å bli et større behov for tverrfaglighet i helsevesenet, blant annet for å styrke sykdomsforebygging. Bachelorgraden lar seg lettere kombinere med andre fag enn et fullt legestudium.

– Skal man forebygge sykdom og få gjennomført livsstilsendringer i Norge er kanskje lærere og journalister med bachelor i medisin flinkere til å få frem budskapet, sier Langeland.

Følger Europa
Fakultetet er i dialog med Kunnskapsdepartementet og Europarådet om delt legestudium. I tillegg har de hatt kontakt med Basel Universitet i Sveits som har gjennomført modellen.

– Det er mulig at et delt medisinstudium med bachelor- og mastergrad blir standard i Europa. Vi følger nøye med og kommer til å være godt forberedt dersom det blir et krav i Norge om denne studiemodellen, sier Langeland.

Publisert: 14.6. 2011