Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om lag 15 % av alle kirurger i Amerika misbruker alkohol, ifølge en ny studie. Dette er noe høyere enn befolkningen forøvrig. I 45 % av tilfellene der kirurgene viste tegn på alkoholisme, innrømmet de å ha gjort feil de siste tre månedene.

Elisabeth Jacobsen

Studien baserer seg på en undersøkelse sendt ut til over 25 000 kirurger i USA, og er gjennomført av Michael Oreskovich og hans forskerteam. Det ble blant annet stilt spørsmål om livsstil og arbeid, for å avdekke eventuell misbruk og avhengighet.

Undersøkelsen viser at i overkant av 15 % av kirurgene har tegn på alkoholisme. Andre studier viser at ellers i befolkningen er dette tallet på rundt 9 %, skriver Reuters.

Stress og depresjon
I undersøkelsen kom det frem at de kirurgene som viste tegn til misbruk av alkohol, også viste tegn til utbrenthet og depresjon. Kirurgi blir sett på som spesielt krevende blant spesialitetene innen medisin.

- Den høye stressfaktoren ved dette yrket kommer av de lange arbeidsdagene som kombineres med mye overtid og mye akutt arbeid. Dette krever ekstrem konsentrasjon over lang tid, og gjør denne spesialiteten annerledes enn andre, sier Oreskovich.

Fler kvinner enn menn
Omtrent 14 % av de mannlige og 25 % av de kvinnelige kirurgene viste tegn til alkoholisme. Oreskovich mener det kan ha sammenheng med at stresset med å balansere jobben som kirurg, i tillegg til forventninger i det private er større hos kvinner.

- Stresset med å kombinere en slik jobb med alle forventninger i det private liv er langt mer utbredt hos kvinner enn hos menn, sier han.

Denne studien sier ingenting om hvorfor det er forskjell på alkoholmisbruk hos menn og kvinner.

Alkoholproblemer henger sammen med feil
Av de 722 kirurgene som meldte at de hadde begått en stor feil under en operasjon de siste tre månedene, var det 77 % som viste tegn til å ha et alkoholproblem.

En begrensning ved undersøkelsen er at det kun var 7 200 kirurger som svarte, av de 25 000 som fikk den tilsendt.

- Den lave svarprosenten kan skyldes at de er skamfulle om sitt misbruk og dermed ikke ønsker å svare på slike undersøkelser. Det kan derfor være sannsynlig at tallene er enda høyere i virkeligheten, sier Oreskovich til Reuters.

Publisert: 26.3. 2012