27 leger mistet autorisasjonen i 2010. Illustrasjonsfoto Colourbox

Statens helsetilsyn tok fra 114 helsepersonell autorisasjonen i 2010 og ga til sammen 255 reaksjoner – begge deler en økning fra året før.

Eline Feiring

Det var 114 helsepersonell som mistet autorisasjonen i 2010, mot 99 året før. 27 av disse var leger. Helsetilsynet ga 255 reaksjoner, 20 flere enn i 2009. Av reaksjonene var 98 rettet mot leger. 10 leger fikk begrensninger i sin autorisasjon, skriver Helsetilsynet.

Misbruk av rusmidler er også i 2010 den vanligste årsaken til at autorisasjon blir tilbakekalt, dette gjaldt i 64 saker. Seksuell utnytting av pasient førte til tilbakekall av autorisasjon i 16 saker.

Statens helsetilsyn behandlet 347 saker i 2010, en økning på 46 fra året før.

Publisert: 1.3. 2011