Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foto Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter

Tallet på legeårsverk i sykehjemmene økte med 10 % i 2009. Helse- og omsorgsministeren er godt fornøyd.

– I Omsorgsplan 2015 har vi som mål å få flere leger inn i sykehjemmene. Det har vi greid, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I Omsorgsplan 2015 satte regjeringen som foreløpig mål å øke innsatsen av legeårsverk med minst 50 % i perioden fra 2005 til 2010. Ifølge Statistisk sentralbyrå er man godt på vei, med ca 40 % økning fra 2005 til 2009.

Realistisk optimist
Pernille Bruusgaard er sykehjemsoverlege på Smestadhjemmet i Oslo og tillitsvalgt for sykehjemslegene i hovedstaden. Hun er realistisk optimist.
– Dette er en positiv utvikling og det gleder meg at regjeringen er opptatt av å styrke fagligheten i sykehjem. For å rekruttere og beholde legene i sykehjem ville regjeringen at sykehjemsmedisinen skulle få en mer sentral plass i legenes grunn- og videreutdanning. Det arbeidet er viktig å følge opp, sier Bruusgaard.

Flere hender totalt
Siden 2005 har det vært en samlet økning på 16 000 årsverk i omsorgssektoren. I 2009 satte kommunene inn 1 800 nye årsverk i omsorgssektoren, viser KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Ved valget i 2005 lovet vi 10 000 årsverk. Det oppfylte vi til gangs. Nå er vi godt i gang med å oppfylle løftet fra i fjor om 12 000 nye årsverk innen 2015, sier helse- og omsorgsministeren.

Hun mener det er ekstra gledelig at økningen består i personell med helse- og sosialutdanning.
– Det betyr høyere kvalitet på tjenesten og økt trygghet for brukerne, sier hun.

Nær pasienten?
Pernille Bruusgaard stiller spørsmål ved hvor mange av disse hendene som kommer de eldre til gode.
– Det bør skilles mellom nyopprettete administrative stillinger og antall fagpersonell som jobber nær pasienten, sier Bruusgaard.
.

Publisert: 20.8. 2010