Medisinstudiet er ikke like populært som i fjor. Illustrasjonsbilde Imagelibrary Gold

Søkertallene til høyere utdanning er fortsatt høye, men det har vært en liten nedgang i søkertallet til medisinstudiene.

Eline Feiring

Søkertallene til høyre utdanning holder seg på et høyt nivå, trolig på grunn av det trange arbeidsmarkedet og store alderskull blant de som utgjør de viktigste søkergruppene, skriver Samordna Opptak. For første gang siden 1996 hadde de registrert over 100 000 søkere da søknadsfristen gikk ut i april.

Søkningen til teknologiske fag og realfag går frem, og størst fremgang har femårig integrert masterstudium i teknologiske fag (siv.ing.), med 8,2 %. Medisinstudiet har en tilsvarende tilbakegang. 8,3 % færre vil studere medisin i år enn i fjor. Også sykepleie er noe mindre populært. Lærer, vernepleier og sosionom er det flere som vil bli.

Det er imidlertid fortsatt vanskelig å komme inn på medisinstudiet. Ved Universitetet i Oslo har det en poenggrense på 67,9 poeng i ordinær kvote, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 66,4, Universitetet i Bergen 65,1 og ved Universitetet i Tromsø 65,9.

 

Publisert: 5.8. 2010