Å gå av med pensjon midt i 50-årene kan gjøre godt. Illustrasjonsfoto Colourbox

Å gå av med pensjon midt i 50-årene kan gjøre godt. En ny studie viser at tidlig pensjon gir en betydelig reduksjon i psykisk og fysisk utmattelse og i depressive symptomer.

Eline Feiring

Tidlig pensjon har imidlertid ingen innvirkning på risikoen for kroniske sykdommer som luftveissykdommer, diabetes og hjertesykdom. Disse sykdommene øker med alderen uavhengig av når man slutter å jobbe.

Flere forklaringer
14 000 franskmenn deltok i studien, som er publisert i BMJ. Oppfølgingstiden var 14 år; sju år før og sju år etter pensjonsalder. Pensjonsalderen var i gjennomsnitt 55 år. Førsteforfatter Hugo Westerlund fra Stockholms universitet sier funnene er svært interessante med tanke på at vi i fremtiden vil jobbe lengre og pensjonere oss senere. Han og kollegene mener funnene kan ha flere forklaringer.

– Dersom jobben er krevende for mange eldre arbeidstakere, kan nedgangen i tilfeller av utmattelse rett og slett være en følge av at årsaken til problemet er borte. Pensjonering kan dessuten frigi mer tid til stimulerende og styrkende aktiviteter, for eksempel fysisk aktivetet, skriver de.

Unik studie, men…
I en lederartikkel i samme nummer av BMJ skriver den nederlandske professoren Alex Burdorf at studien er unik i og med at deltakerne årlig rapporterte om sin helsetilstand, både før og etter pensjonsalder. Han mener imidlertid det trengs mer forskning på feltet, siden tidligere studier har vist sprikende resultater. Noen har rapportert gunstig effekt av tidlig pensjonering, mens andre har vist det motsatte.

– Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om positive og negative konsekvenser av pensjonering ved en viss alder, skriver Burdorf.

Publisert: 2.12. 2010