Utbrenthet og jobbstress hos leger er et problem for den enkelte lege, men kan også være problematisk når det gjelder pasientbehandlingen. Illustrasjonsfoto Colourbox

Studier har vist at det blant leger er en relativt høy prevalens av utbrenthet, depresjon og selvmord. Et kort rådgivningstilbud kan være betydningsfullt for mange.

Eline Feiring

Utbrenthet og jobbstress hos leger er et problem for den enkelte lege, men kan også være problematisk når det gjelder pasientbehandlingen. Rundt 1 300 leger har søkt hjelp ved Ressurssenter for helsepersonell, Villa Sana, ved Modum Bad siden oppstarten i 1998. 227 av disse inngår i en treårig kohortstudie lege og forsker Karin Isaksson Rø har gjort.

Rådgivning i ett år
Rø ønsket å finne ut hvordan det gikk over tid med legene som på eget eller andres initiativ oppsøkte et kortvarig rådgivningstilbud her. Da de kom til Villa Sana var symptomnivåene av utbrenthet og jobbstress høyere enn for norske leger generelt. 21% hadde hatt suicidale tanker. Etter ett år var symptomene på utbrenthet og jobbstress signifikant redusert, en bedring som ble opprettholdt også etter tre år. Legene jobbet i gjennomsnitt 1,6 timer mindre per uke, og andelen heltidssykefravær ble redusert fra 35% til 6% etter ett år.

En viktig prosess
– Rådgivningen blir del av en viktig prosess, der legene setter av tid til å reflektere rundt sin situasjon, tenke arbeidstid, jobb-hjem-kabal og lære seg mestringsstrategier de kan bruke praktisk for å få en bedre hverdag – ikke hva de må gjøre for å holde ut, sier Rø til Tidsskriftet.

Hun disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 18.6. 2010 med avhandlingen Emotional exhaustion and distress after a counselling intervention for physicians. A three-year prospective longitudinal cohort study.

Publisert: 11.11. 2010