Vi trenger menn

Andelen mannlige ansatte i helsesektoren ligger i dag på 10% på landsbasis. Dette tallet må opp for å møte fremtidens kapasitetsutfordringer.  Ifølge Statistisk sentralbyrå vil vi ha en underdekning av helsearbeidere på rundt 40 000 i 2030.

Tidsskriftet er nå på iPad

Tre av fire leger vurderer å skaffe seg nettbrett, men myndighetene har ingen planer for hvordan de skal brukes, skrev Computerworld i januar i år. Det har Tidsskrift for Den norske legeforening. Nå kan du lese og søke i Tidsskriftet i en egen iPad-applikasjon.

Norske sykehus

Norske sykehus ligger på topp i Europa når det gjelder lav risiko for komplikasjoner under og etter operasjoner. Sjansen for å dø etter en operasjon er også mindre enn på europeiske sykehus for øvrig.

Empati hos legen gir god helse

I en studie gjennomført ved Thomas Jefferson University undersøkte de sammenhengen mellom legens empati og pasientenes sykdomsutfall. Det viste seg at legens grad av empati spiller en rolle for pasientens helse.

Fortsatt flest menn i postdoktorstillinger

Andelen kvinner som tar doktorgraden er nå høyere enn 50% i samfunnsvitenskap og i medisin- og helsefag, mens den ligger på rundt 46% i andre fag. Allikevel er det fortsatt hele 78% menn som er universitetsprofessorer. 

Utdaterte IT-løsninger

Gjesteskribent i Tidsskriftets utgave nr. 15, Bente Kalsnes, skriver om gammeldagse og utdaterte kommunikasjonsløsninger i helsevesenet. Kreftforeningens egen e-helse-ansvarlig, Kristin Bang, hiver seg på lasset og blogger om temaet.

Fastlegene på topp - igjen

I år igjen topper fastlegene listen over tilfredsheten av offentlige tjenester hos den norske befolkningen. Norsk kundebarometer (NKB) gjennomfører årlig en undersøkelse av hvilke offentlige tjenester befolkningen er mest fornøyd med.

Komplekst med nye datasystemer

Det innføres stadig nye datasystemer i helsevesenet. Hensikten er å effektivisere og gjøre det enklere for de ansatte. Det skal også gi bedre samhandling mellom de forskjellige helseaktørene. Helsebyråkratene glemmer at det er en lang og sammensatt prosess, som krever lang tid med prøving og feiling.

Høyt nivå på norske doktorgrader

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomførte tidlig i sommer en evaluering av norske doktorgrader. Resultatene viser at de holder høy kvalitet, også i internasjonal sammenheng. Veksten i antallet ph.d.-kandidater de siste ti årene har ikke ført til en reduksjon av kvalitet og gjennomføringsevne.

Lovendring om rusmiddelbruk hos helsepersonell

I mai ble det innført et forbud for helsearbeidere mot å innta rusmidler 8 timer før arbeidstidens start. Helsepersonell kan også pålegges å avlegge rusprøve ved mistanke om ruspåvirkning. Om den ansatte nekter å avlegge prøve, kan politiet kobles inn.

Leger er redde for å si ifra

Enkelte ledere synes det er vanskelig å takle negativ kritikk på en konstruktiv måte, noe som fører til at leger blir redde for å ytre seg om sin arbeidsplass.

Lite søkelys på pasienters ønsker ved livets slutt

Ønskene til døende pasienter er ikke alltid i fokus når leger og sykepleiere diskuterer livsforlengende behandling med pårørende.

Optimisme og usikkerhet rundt ny turnusordning

Rett før påske lanserte Helse- og omsorgsdepartementet en ny turnusordning for leger. Den trer i kraft 15. februar 2013. Legeforeningen er svært fornøyd med den nye ordningen, mens flere studenter har uttrykt bekymring.

Overdreven tro på egen hukommelse

Feilgrep hos legen skyldes sjelden inkompetanse, men en overvurdering av egen hukommelse. En enkel og billig metode for å redusere feilgrep kan være bruk av sjekklister, viser en doktorgradsstudie gjennomført av Øyvind Thomassen ved Universitetet i Bergen.

Kirurger med alkoholproblemer

Om lag 15 % av alle kirurger i Amerika misbruker alkohol, ifølge en ny studie. Dette er noe høyere enn befolkningen forøvrig. I 45 % av tilfellene der kirurgene viste tegn på alkoholisme, innrømmet de å ha gjort feil de siste tre månedene.

Leger best på intubasjon

Tidsskriftet Critical care har nylig publisert en studie om forskjellen i feilrater ved prehospital intubasjon mellom leger og ikke-leger. Leger lykkes i 99 av 100 tilfeller, sammenlignet med ikke-leger, som kun lykkes i 85 av 100 forsøk.

Risikoen for type 2-diabetes øker ved skiftarbeid

Det er helt nødvendig med nattarbeid i helsevesenet. Allikevel bør legene tenke seg nøye om før de bestemmer seg for om de vil jobbe nattevakter. Ujevn døgnrytme over tid øker nemlig risikoen for type 2-diabetes.

Leger som ikke bryr seg

Mange leger bryr seg ikke om pasientenes personlige bekymringer. De ser på pasientene som medisinske objekter ved at de utelukkende forholder seg til det medisinske aspektet ved sykdommen.