Trette leger jobber i bakrus

Leger blir så trette av nattarbeid at det for enkelte føles som å være i bakrus. Dette kommer frem i en ny dansk undersøkelse.

Nyutdannede leger med minoritetsbakgrunn tjener mest

Lite tyder på at leger med minoritetsbakgrunn diskrimineres på arbeidsmarkedet. De tjener mer eller like mye som etnisk norske leger, viser ny forskning.

Stadig flere leger i Norge

Norge var i 2008 det Nordiske landet med høyest legedekning pr innbygger, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I 1981 var det 456 innbyggere pr lege, mens det i 2009 var 213 innbygger pr lege. Fra 1990 til 2009 har helsetjenesten blitt tilført om lag 7 400 flere legeårsverk.

Kurs legene i kommunikasjon

Sykehusleger kommuniserer bedre med pasientene etter kursing i kommunikasjon. Det viser en undersøkelse utført i forbindelse med en doktorgrad om legers kommunikasjonsferdigheter.

Leger jobber mye, men mindre enn før

I 2010 arbeidet leger i gjennomsnitt 42 timer pr uke, mens de til sammenligning arbeidet om lag to timer mer i 1997. Dette viser en nasjonal undersøkelse som er gjennomført av Statistisk sentralbyrå mellom 1997 og 2010.

 

Legene sykemelder mer i år

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det legemeldte sykefraværet har økt fra i fjor til i år.

Telefonrevolusjon for legene

Sykehusleger har ofte lommene fulle av telefoner, og callingen stresser legene. Men dette kan det snart bli slutt på. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin har utviklet et system som kommer til å endre telefonihverdagen til legene.

 

Nye regler om sykefravær

De nye sykemeldingsreglene trådte i kraft 1. juli i år. Det innebærer endringer både for den som er syk, for arbeidsgiver og for legen som sykemelder.

Ny veileder om arbeidsmiljø i sykehus

Legeforeningen har utarbeidet en arbeidsmiljøveileder til bruk for ledere, tillitsvalgte og ansatte i sykehus. 

Kvinnelige fastleger jobber mer

Den totale ukearbeidstiden for allmennlegene har økt med omtrent en time de siste årene, men bare blant kvinnelige leger. Det viser en nylig publisert studie.

 

Medisinstudiet endres

Antall søkere til medisinstudiet i høst øker ved Universitetet i Bergen. Likevel vil fakultetet endre studiemodellen.

Leger lever lengre enn andre

Frem til 2000 ble forskjellene i dødelighet mellom norske leger og den øvrige befolkningen uten universitetsutdannelse, stadig større. Det viser en nylig publisert befolkningsstudie.

Vil ha mer styring over fastlegene

Kravene til fastlegene blir strengere. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen forventer blant annet at de har oversikt over alle sine pasienter på listen.

Leger tar større sjanser

Leger er forsiktige når de velger behandling for sine pasienter. Men når det gjelder behandling for dem selv, tar de større sjanser. Det viser en nylig publisert studie.

Indere syr norske legefrakker ulovlig

Tekstilarbeidere i India bryter loven når de jobber overtid for å sy norske legefrakker. Nå krever Helse Sør-Øst at det ryddes opp.

Doktorgradskandidater på jobbjakt

Stadig flere tar doktorgraden. Men er det arbeid til alle?

Flere mister autorisasjonen

Statens helsetilsyn tok fra 114 helsepersonell autorisasjonen i 2010 og ga til sammen 255 reaksjoner – begge deler en økning fra året før.

Etterlyser tiltak mot sykefravær

En vesentlig del av sykefraværet skyldes arbeidsforhold, spesielt lav kontroll over egen arbeidssituasjon, belastende arbeidsstillinger og tungt fysisk arbeid. Tiltak på arbeidsplassen kan forebygge slikt sykefravær.