Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.
Nevrologi

Overlegevikariat

Klinikk for kirurgi og nevrofag, Nevrologisk avdeling
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet
 • Stillingstype
  Vikariat
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt

Nevrologisk avdeling består i dag av begge de to tidligere nevrologiske avdelingene på Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet. Den samlede avdelingen har i dag områdefunksjon for Oslo samt regionsfunksjon for hele Helse Sør-Øst. De aktuelle stillingene er knyttet til avdelingens aktivitet ved Rikshospitalet. Det er en funksjonsfordeling mellom de to lokalisasjonene, slik at Rikshospitalet spesielt ivaretar lands- og regionsfunksjoner.

Stillingen er et vikariat i 50% stilling, med mulighet for forlengelse. Søkere som er interessert i lavere stillingsbrøk oppfordres også til å søke. Ønsket stillingsbrøk bes angitt. Tiltredelsesdato: 15.10.12, ev. etter avtale.

Fra og med 20.08.2012 vil Oslo universitetssykehus sende tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post. 

Arbeidsoppgaver
Stillingen er i hovedsak knyttet til virksomheten ved Nevrologisk poliklinikk, Rikshospitalet. Vi har for tiden 7-delt bakvakt og vedkommende må i deler av vikariattiden kunne delta i denne ved behov.

Utdanningsnivå
Høgskole / universitet

Vi tilbyr
▪ lønn etter avtale
▪ medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
▪ en arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift

Andre opplysninger
▪ Startdato for ansettelse/vikariat/engasjement: 15.10.2012
▪ Sluttdato for ansettelse/vikariat/engasjement: 01.05.2013

Utdanningsretning
▪ medisin
▪ utdanningstittel: overlege

Personlige egenskaper
▪ Personlig egnethet vektlegges 
▪ Vi forutsetter at søkere behersker norsk, både muntlig og skriftlig

To referansepersoner bes oppgitt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at attester ikke kan returneres.

Arbeidsgiver: Oslo Universitetssykehus HF
Klinikk for kirurgi- og nevrofag
Nevrologisk avdeling Kontaktperson:
Erik Taubøll
Seksjonsleder / prof. dr. med.
Telefon: 23 07 35 80
Hjemmeside: www.oslo-universitetssykehus.no/ Nr-id. nr: 7565 Søknad merkes: Referansenr: 1484746263 Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet

0407 OSLO
RELEVANTE STILLINGER