Oslo kommune
Bydel St. Hanshaugen
Allmennmedisin

Fastlegehjemmel - Lilletorget legekontor

Utlysningssaksnummer: 0176277
 • Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen
 • Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen
 • Stillingstype
  Fast stilling
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt
Bydel St. Hanshaugen utlyser med dette ledig fastlegehjemmel med listestørrelse 1200 pasienter. Per 04.07.12 er listen full. Listelengden er den maksimale for legesenteret som følge av intern samarbeidskontrakt mellom eierne.

Avtalen kan pålegges offentlig legearbeid 7,5 timer per uke.

Listen er lokalisert ved Lilletorget legesenter bestående av tre fastleger. Senteret ligger i Brugata i Oslo sentrum. Det benytter Winmed 2 journalsystem. Erfarent hjelpepersonell.

Vi søker en allmennpraktiker med god evne til samarbeid, kommunikasjon og fleksibilitet samt gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Den som tildeles hjemmelen må kunne yte og opprettholde god service. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For opplysninger om praksisen, ta direkte kontakt med hjemmelsinnehaver på tlf. 909 83 233 / 22 55 52 62.

Norsk autorisasjonsnummer må oppgis i søknaden.

Eventuelt kan søknaden med kopi av autorisasjon sendes: Bydel St. Hanshaugen, Postboks 6999 St. Olavs plass, 0130 OSLO. 
Arbeidsgiver: Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen
Lilletorget legekontor
Kontaktperson:
Ingunn Haakerud
Bydelsoverlege
Telefon: 23 47 52 40 / 957 62 053
ingunn.haakerud@bsh.oslo.kommune.no
Hjemmeside: www.bydel-st-hanshaugen.oslo.kommune.no/ Stillingsnummer: 0176277 Arbeidssted: Oslo kommune Bydel St.Hanshaugen
Akersbakken 27 (inng. Bergstien)
0130 OSLO