Allmennmedisin

Vikariat i fastlegepraksis

 • Bjørg Kristoffersen
 • Dr. Randersgate legesenter
 • Stillingstype
  Vikariat
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt
Vikariat som fastlege ved Dr. Randersgate legesenter i Askim ledig fra 1. september 2012, for inntil 6 måneder. Det dreier seg om en fastlegehjemmel med listeansvar for 900 innbyggere pr. i dag, men listen søkes utvidet til 1000 innbyggere f.o.m. 1. september d.å. 
Dr. Randersgate legesenter er et 3-legesenter. Det er god bemanning på hjelpepersonellsiden. EPJ-system som benyttes er SystemX.
Det vil bli snakk om overdragelse av hjemmelen etter hvert, i det undertegnede slutter i praksisen for å gå over i annen stilling.
Kontaktperson:
Bjørg Kristoffersen
Dr.
Telefon: 419 09 950
bjorg.kr@hotmail.com
Arbeidssted: Dr. Randersgate legesenter
Dr. Randers gate 4
1830 ASKIM
workplace map