Psykiatri

Overlege/spesialist

 • Helse Bergen
 • Helse Bergen HF
 • Stillingstype
  Fast stilling
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt

Psykologspesialist - Psykiatrisk divisjon, Klinikk for sikkerhetspsykiatri

Vi har ledig fast 100% stilling for psykologspesialist ved Klinikk sikkerhetspsykiatri, Haukeland universitetssjukehus. Klinikk sikkerhetspsykiatri har 4 seksjonar. Regional sikkerhetspost (RS), lokal sikkerhetspost (LS), fengselshelsetjenesta og kompetansesenter for sikkerhets,-fengsels- og rettspsykiatri. LS og RS tar i mot personar med alvorlige sinnslidingar og betydelig risiko for voldeleg atferd overfor andre, evt. med kompliserende tilleggsproblem som alvorlig personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk.

RS skal gi eit tilbod til pasientar i Helseregion Vest. Avdelinga har 10 plassar. Seksjonens primæroppgave er å ta hånd om pasientar som betraktes å være for ressurskrevende for regionens lokale sikkerhetsavdelingar. LS har ein fylkesdekkende funksjon og har nå 10 sengeplassar. Det planlegges utvidelse av denne til 14 sengeplassar samt 3 plassar i treningsleiligheter fra 2013.

RS og LS har for tida 4 fagstillingar som nå økas til 6.

Det er en LIS-lege, 2 psykiatarar og 2 psykologspesialistar tilsett i øyeblikket. Det lyses nå ut ein 100% stilling som psykiatar og ein 100% stilling som psykologspesialist.


Arbeidsoppgåver

 • Behandling/ utreding/ kartlegging/ risikovurdering og diagnostiske vurderingar.
 • Veiledning til øvrig personell.
 • Undervising og veiledning til 1.linjetjenesta og spesialisthelsetjenesta forøvrig.
 • Andre oppgaver etter behov.
 • Søkjar vil ha sitt hovudvirke ved RS og LS.

Vi tilbyr

 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgaver i eit fagfelt som gir gode utviklingsmuligheter for den rette person.
 • Gode betingelser for videre- og etterutdanning, samt deltakelse ved interne og eksterne kurs.
 • Lønn etter avtale
 • Politiattest må foreligge ved tiltredelse.

Andre opplysningar

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast

Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist eller søkjar som er i sluttfasen av si spesialistutdanning.
 • Søkjar med ønske og interesse om å være med å utvikle instrumenter innen risikovurdering.
 • Vilje og interesse for målretta tverrfaglig og desentralisert samarbeid med den øvrige helsetenesta.
 • Personlig egnaheit vil bli vektlagt.
 • Helse-Bergen ønskjer brukarmedverknad og tiltak som gir økt kontakt til pasientane og deira familie og nærmiljø.

Arbeidsstad

 • Helse Bergen, Sandviken
Arbeidsgiver: Helse Bergen
Psykiatrisk divisjon
Klinikk for sikkerhetspsykiatri Kontaktperson:
Per H. Bentsen
Klinikkoverlege
Telefon: 55 95 85 38
Dagfinn Jakobsen
Senior psykologspesialist
Telefon: 55 95 85 40
Hjemmeside: www.helse-bergen.no/ Nr-id. nr: 5403 Søknad merkes: Referansenr: 1474458767 / 1474527309 Arbeidssted: Helse Bergen HF

5021 BERGEN
RELEVANTE STILLINGER