Sykehuset Østfold er områdesykehus for Østfold og gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Sykehuset Østfold har 4.700 medarbeidere og er lokalisert i Fredrikstad, Moss, Halden, Askim, Eidsberg og Sarpsborg.
Sammen med Helse Sør-Øst planlegger Sykehuset Østfold en ny struktur med samling av somatikk og psykisk helsevern.
Nytt sykehus på Kalnes ved Sarpsborg og opprustning av Moss skal gi gode tjenester i framtiden.
Sykehuset på Kalnes er planlagt ferdig i 2015.

Psykiatri

Psykiater/overlege

Klinikk for psykisk helsevern
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Stillingstype
  Fast stilling
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt
DPS Nord
DPS Edwin Ruud
 • 100 % fast stilling for overlege ledig fra 01.09.2012. Sykehuset
Østfold har ansvaret for spesialiserte helsetjenester, herunder psykisk helsevern. Klinikk for psykisk helsevern har i alt fire DPS organisert i to avdelinger – DPS Nord og DPS Sør. DPS Edwin Ruud er en del av avdelingen DPS Nord.

Som ansatt vil du organisatorisk være tilknyttet DPS Edwin Ruud. DPS’et ligger geografisk plassert mellom Askim og Mysen, ca. 50 min fra Oslo og 30 min fra svenskegrensen. DPS’et har poliklinikk, gruppeenhet, døgnseksjon og ambulant akutteam. DPS’et er tverrfaglig bemannet med seks legestillinger, herunder fire spesialister i psykiatri, ni psykologstillinger, herunder tre spesialister i klinisk psykologi, to psykiatriske sykepleiere, sosionom og ergoterapeut. DPS samarbeider nært med øvrige avdelinger i Klinikk for psykisk helsevern og med kommunene i de respektive opptaksområdene.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentiggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Arbeidsoppgaver
 • Hvorvidt stillingen knyttes til døgnseksjon eller poliklinikk kan
 • avklares i lys av søkers interesser. I begge tilfeller vil arbeidsoppgavene blant annet bestå av følgende:
 • Diagnostiske utredning, vurderinger og behandling av pasienter.
 • Bidra med medisinsk kompetanse i det tverrfaglige helsetilbudet.
 • Veiledning av annet helsepersonell ved DPS’et, herunder leger i spesialisering.
 • Samarbeid og veiledning av eksterne samarbeidspartnere.
 • Delta i fagutviklings- og kompetansearbeid.
 • Tilleggsfunksjon som mediskfaglig rådgiver for seksjonsleder kan være aktuelt for rette vedkommende.
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Arbeidssted
 • Sykehuset Østfold, Eidsberg (Mysen)
Kvalifikasjoner
 • Lege, spesialist i psykiatri.
 • Evnt. lege som snarlig vil fullføre sin spesialitet i psykiatri
Vi tilbyr
 • En spennende og variert jobb med gode utviklingsmuligheter.
 • Et godt fagmiljø med hyggelige kollegaer.
 • Mulighet for utvidet arbeidstid.
 • Faglig samarbeid med øvrige seksjoner og avdelinger i Sykehuset Østfold.
 • Lønn og øvrige betingelser etter gjeldende avtaler.


Arbeidsgiver: Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson:
Andreas Joner
Seksjonsleder
Telefon: 69 86 94 00
Unni Dybvik
Seksjonsleder
Telefon: 69 86 94 00
Hjemmeside: www.sykehuset-ostfold.no/ Nr-id. nr: 359 Søknad sendes: Last ned søknadsblankett Arbeidssted: Sykehuset Østfold HF

1603 FREDRIKSTAD
RELEVANTE STILLINGER