Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.
Radiologi

Lege i spesialisering

Klinikk for diagnostikk og intervensjon, avdeling for radiologi og nukleærmedisin, seksjon for thorax-, kar- og intervensjonsrad, Ullevål
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål
 • Stillingstype
  Vikariat
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt

2 ledige vikariater for spesialitet i radiologi for ett år, ifm svangerskap, Nr-id.nr. 12891 / 7120.20 og Nr-id.nr. 10897 / 7140.07, med mulighet for forlengelse. Ved internt opprykk vil det bli ledig vikariat for 6-12 måneder. Tiltredelse snarest.

Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin, Ullevål, omfatter fagområdene: Abdominal, nevro, thorax, muskel/skjelett, intervensjon/kar, onkologi/mammografi, barn og nukleær. Lokalisasjonen har ca 300 ansatte og utfører omtrent 400000 undersøkelser (Norako) per år. Ved Ullevål er det gjennomgående moderne apparatur. Totalt disponerer avdelingen 42 laboratorier, heriblandt digitale skjelettlaboratorier, fulldigitalisert mammografienhet, 6 MR og 5 CT. Siemens RIS/PACS ble implementert i 2004. Seksjonen har døgnkontinuerlig drift.

Arbeidsoppgaver

 • Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin, Seksjon Ullevål er en av 4 lokalisasjoner for radiologi ved Oslo Universitetssykehus. Virksomheten spenner fra lokal til nasjonalfunksjoner, og Ullevål er et faglig utfordrende og spennende sted å arbeide. Ullevål er traumesenter og har regionansvar for mange pasientgrupper.
 • Den som får stilling inngår i rotasjon på alle fagområder.
 • Det er for tiden 8-delt tilstedevaktsordning, med 2 lis i vaktpar.
 • Innføring/opplæring i relevant vaktarbeid vil bli gitt før første vakt.

Kvalifikasjoner

 • 2 referansepersoner bes oppgitt i søknaden.
 • Søknadsblankett for legestillinger, vedlagt bekreftelse på norsk autorisasjon og attester skal benyttes.
 • Søknadsblanketten finnes på Legeforeningens internettside: www.legeforeningen.no.
 • Vi gjør oppmerksom på at attester ikke retuneres.

Vi tilbyr

 • ARN kan være behjelpelig med opplegg for vitenskaplig aktivitet. Lønn iht avtaleverk.

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Vikariat
 • Utdanningsstilling

Utdanningsretning

 • Medisin

Personlige egenskaper

 • Personlig egenhet, evne til å arbeide i team og fleksibilitet vil bli vektlagt.
 • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves det fremlegg av autorisasjonsdokument før tiltredelse.
 • Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk språk både muntlig og skriftlig.

Arbeidssted

 • OUS Ullevål, Oslo
Arbeidsgiver: Oslo Universitetssykehus HF
Ullevål sykehus Kontaktperson:
Johan Castberg Hellund
Enhetsoverlege
Telefon: 478 41 782
Gunnar Sandbæk
Seksjonsoverlege
Telefon: 23 03 45 13
Hjemmeside: www.oslo-universitetssykehus.no/ Nr-id. nr: 12891/10897 Søknad merkes: Referansenr: 1442687221 Søknad sendes: Last ned søknadsblankett Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål

0407 OSLO
RELEVANTE STILLINGER