Sauda kommune ligger innerst i Ryfylke og har ca 4700 innbyggere. Sauda er kjent som en vannkraft- og industrikommune. Kommunen er handels-, skole og servicesenter i Indre Ryfylke. Sauda satser aktivt på turisme året rundt og har flott natur. Sauda skisenter er Sør- Vestlandets største. Vi har svømmehall, nytt stadionanlegg, småbåthavn og rikt kulturliv. Sauda har full barnehagedekning, og et godt utbygd helse- og skoletilbud og en moderne videregående skole.
Allmennmedisin

Ledig fastlegevikariat i 80 %

Fra snarest mulig tom 14.8.2013
 • Sauda kommune
 • Sauda kommune
 • Stillingstype
  Vikariat
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt

Sauda Legesenter har et vikariat i 80 % pluss deltakelse i kommunal legevakt. Vikariatet er fra 15.8.2012 tom 14.8.2013, men tidligere tiltreding er svært ønskelig.

Stillingen innebærer ansvar for 500 listepasienter (2 dager per uke), tilsynslege på Sauda Distriktsmedisinske Senter (2 dager per uke) og deltakelse i kommunal legevakt 6,5 delt.
Det jobbes med muligeheten å få økt vikariatet til 100% med 3 dager pasientarbeid og 2 dager tilsynslegearbeid. Vi håper å få klarhet over dette i løpet av sommeren.

Det er 7 fastleger og 1 turnuslege på Sauda legesenter. Fastlegene har avtale om fast lønn + 30% av refusjon og egenandeler. De fleste leger i Sauda Legesenter jobber i 80% stilling plus legevakt. Senteret er velutstyrt, er tilknyttet Helsenettet og e-resept og har WinMed journalsystem. I prinsippe deltar alle leger i kommunal legevakt, p.t. 6,5-delt vakt. Det disponeres godt utstyrt legevaktsbil.
Søkeren må beherske norsk skriftlig og muntlig. Det er mulighet for veiledning for nyutdannede.

Sauda Distriktsmedisinske Senter har 20 korttidssenger, fordelt over 2 avdelinger (11+9). I tillegg har DMS 2 observasjonssenger, hvor fastlegene kan legge inn pasienter til observasjon og behandling. P.t. har vi også hemodialyse på observasjonsposten 3 dager per uke. Tilsynslegen har ansvar for den avdelingen med 11 senger og de 2 observasjonssenger på mandag og torsdag. I tillegg forventes det at tilsynslegen deltar aktiv i videre utvikling av observasjonsposten og annen systemarbeid knyttet til korttidsavdelingen.
Sauda DMS ligger vegg i vegg med Sauda Legesenter.

Den som blir ansatt, vil være underlagt de lønns- og arbeidsvilkår som går fram av gjeldende lover, forskrifter og avtaler, samt lokale avtaler, reglement og retningslinjer for Sauda kommune. Ved ansettelse vil vi kreve godkjent politiattest og full Norsk autorisasjon.

Arbeidsgiver: Sauda kommune
Sauda legesenter
Kontaktperson:
Christine van Gend
fagkoordinator Legesenter
Telefon: 993 50 601
christine.gend@sauda.kommune.no
Hjemmeside: https://www.sauda.kommune.no/ Arbeidssted: Sauda kommune
Åbødalsveien 79
4200 SAUDA
workplace map