Allmennmedisin

Ledig fastlegestilling 80 %

Fra 1.9.2012
 • Sauda kommune
 • Sauda kommune
 • Stillingstype
  Fast stilling
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt

Sauda kommune ligger innerst i Ryfylke og har ca 4700 innbyggere. Sauda er kjent som en vannkraft- og industrikommune. Kommunen er handels-, skole og servicesenter i Indre Ryfylke. Sauda satser aktivt på turisme året rundt og har flott natur. Sauda skisenter er Sør- Vestlandets største. Vi har svømmehall, nytt stadionanlegg, småbåthavn og rikt kulturliv. Sauda har full barnehagedekning, og et godt utbygd helse- og skoletilbud og en moderne videregående skole.

Beskriving av stillingen og organisering

Sauda Legesenter har en fast stilling ledig i 80 % pluss deltakelse i kommunal legevakt. Stillingen er ledig fra 1.9.2012, men tidligere tiltreding kan diskuteres.

Stillingen innebærer ansvar for 1000 listepasienter og deltakelse i kommunal legevakt 6,5 delt.

Det er 7 fastleger og 1 turnuslege på Sauda legesenter. Fastlegene har avtale om fast lønn + 30% av refusjon og egenandeler. De fleste leger i Sauda Legesenter jobber i 80% stilling plus legevakt. Senteret er velutstyrt, er tilknyttet Helsenettet og e-resept og har WinMed journalsystem. I prinsippe deltar alle leger i kommunal legevakt, p.t. 6,5-delt vakt. Det disponeres godt utstyrt legevaktsbil.
Søkeren må beherske norsk skriftlig og muntlig. Det er mulighet for veiledning for nyutdannede.

Det lyses ut samtidig et lege vikariat i 80 %-stilling i ett år.

Den som blir ansatt, vil være underlagt de lønns- og arbeidsvilkår som går fram av gjeldende lover, forskrifter og avtaler, samt lokale avtaler, reglement og retningslinjer for Sauda kommune. Ved ansettelse vil vi kreve godkjent politiattest og full Norsk autorisasjon.

Arbeidsgiver: Sauda kommune
Sauda legesenter
Kontaktperson:
Christine van Gend
fagkoordinator Legesenter
Telefon: 993 50 601
christine.gend@sauda.kommune.no
Hjemmeside: https://www.sauda.kommune.no/ Søknad merkes: 12/1204 Arbeidssted: Sauda kommune
Åbødalsveien 79
4200 SAUDA
workplace map