Helse Finnmark Helseforetak har 1500 ansatte. Foretaket består av Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes, Klinikk prehospitale tjenester, Klinikk drift og Klinikk psykisk helsevern og rus som inkluderer SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsevern.
Barne- og ungdomspsykiatri

Lege i spesialisering

100% utdanningsstilling i barne- og ungdomspsykiatri
 • Finnmarkssykehuset
 • Helse Finnmark HF
 • Stillingstype
  Fast stilling
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt

BUP Alta har ledig 100% utdanningsstilling for lege i spesialisering id.nr.:12719 i barne- og ungdomspsykiatri med tiltredelse snarest.

BUP Alta er en av fem avdelinger i Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) for Vest-Finnmark sammen med BUP Hammerfest, VPP Alta, VPP Hammerfest og to døgninstitusjoner i Talvik og Alta.

BUP Alta er samlokalisert med VPP Alta, i Alta Helsesenter sentralt i Alta by.

BUP Alta har 15 fagstillinger, deriblant 4 spesialister og 2 stillinger i Ambulant team, som jobber hjemmebasert hos pasientene og deres familier. I tillegg har vi 1,5 sekretær-stilling.

Poliklinikkens opptaksområde er Loppa og Alta kommuner med ca. 5300 barn og unge i alderen 0-18 år.

BUP Alta sine arbeidsfelt er: poliklinisk utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander innen spesialisthelsetjenesten, utdanning av helsepersonell og veiledning av samarbeidsparter.

BUP Alta er fra oktober 2010 av Helsedirektoratet godkjent som generell utdanningsinstitusjon for LIS innen faget Barne- og Ungdomspsykiatri i inntil 3 år for poliklinisk tjeneste.

Dette innebærer ukentlig studietid på 4 timer, 2 timers individuell veiledning ukentlig av spesialist, 2 timers internundervisning pr uke, permisjon med lønn for deltagelse på obligatoriske utdanningskurs.

LIS og overlege ved BUP Alta deltar også i det regionale Barnepsykiaterprogrammet i Helse Nord, som bl.a omfatter telematikk-undervisning 2 gr/mnd og 2-3 årlige nettverkssamlinger i regionen der rundt 30 kollegaer samles hver gang.

BUP Alta er også godkjent som ett års tellende tjeneste i spesialisthelsetjenesten for andre aktuelle medisinske spesialiteter ( eks: allmenn-medisin, pediatri, psykiatri m.fl.)

Vi ønsker lege med:

 • Norsk autorisasjon
 • Gode språkferdigheter i skriftlig og muntlig norsk
 • Gjerne samisk språk og kultur kunnskap
 • Engasjement for barn og unges psykiske helse
 • Nysgjerrighet og interesse for tverrfaglig arbeid
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver til å vokse på faglig
 • Gode lønnsbetingelser, inkl. ekstra rekrutteringstillegg
 • Erfarne og dyktige medarbeidere i et dynamisk godt fag- og arbeidsmiljø
 • Reise- og flytteutgifter dekket etter gjeldende regler


Helse Finnmark HF er i utvikling og det kan derfor bli endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelser.

Vi minner om statlig nedskriving av studielån i Statens lånekasse med 10 % pr. år inntil kr 25.000, samt særskilt skattefradrag og forhøyet barnetrygd for arbeidstakere i Finnmark.

Forøvrig tilsettes arbeidstakere etter gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder lønn og pensjon, samt 6 mnd. prøvetid.

Ansatte i Helse Finnmark HF har pensjonsordning gjennom KLP.

Helse Finnmark HF krever fremleggelse av politiattest før ansettelse for alle som jobber pasientrettet. Jfr. Helsepersonelloven § 18 jfr. 20 a

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Søknad med CV og 2 referanser må sendes elektronisk via jobbnorge.no

Attester og vitnemål legges ved søknaden.

Orginalpapirer forespørres ved innkalling til intervju.

Helse Finnmark ønsker ikke kontakt med annonse- og telefonselgere.

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset
Klinikk psykisk helsevern og rus
DPS Vest-Finnmark Kontaktperson:
Mads Eriksen
Kst. avdelingsleder
Telefon: 78 48 38 00
Christel Eriksen
Overlege
Telefon: 78 48 38 00
Hjemmeside: www.finnmarkssykehuset.no/ Nr-id. nr: 12719 Arbeidssted: Helse Finnmark HF
Dr. Kvammesvei 21
9505 ALTA
workplace map
RELEVANTE STILLINGER