Allmennmedisin

Ny fastlegehjemmel i Grimstad kommune

100% fast stilling
 • Grimstad kommune
 • Grimstad legesenter
 • Stillingstype
  Fast stilling
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt
Grimstad kommune har en ledig fastlegehjemmel lokalisert til Grimstad legesenter fra 01.01.2013. Hjemmelen er en nyopprettet såkalt 0-hjemmel. Det må påregnes kommunal allmennmedisinsk tjeneste inntil 7,5 timer hver uke. Det er pålagt deltagelse i interkommunal legevakt for 10 kommuner. Denne er lokalisert til Sørlandet sykehus Arendal. Legevakten har 8 timers vakter.

Grimstad legesenter er veldrevet med 5 leger + turnuskandidat og betjener 6000 listepasienter. Lokalene som leies, var nye i 2009 og ligger sentralt i Grimstad. Det er god parkering og adkomst. Lokalene og praksisen er velutstyrt med oppdatert utstyr. Hjemmeside: www.grimstadlegesenter.no.

Det er liten listekapasitet i kommunen. Det er derfor gode muligheter til å raskt opparbeide egen liste.

Det søkes etter spesialist i allmennmedisin eller lege som ønsker å bli spesialist i allmennmedisin. Søker må ha norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Kompetanse, erfaring og personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Søkere oppfordres til å søke elektronisk via Grimstad kommunes hjemmeside.
Arbeidsgiver: Grimstad kommune
Kontaktperson:
Lars Meyer-Myklestad
Kommuneoverlege
Telefon: 37 25 03 83
lars.meyer-myklestad@grimstad.kommune.no
Dag Findreng
Fastlege
Telefon: 37 25 81 00
dag@findreng.com
Hjemmeside: www.grimstad.kommune.no Søknad merkes: Ny fastlegehjemmel i Grimstad kommune Søknad sendes: Grimstad kommune
Postmottak Postboks 123
4891 GRIMSTAD
Send søknad på mail
Arbeidssted: Grimstad legesenter
Bark Silas vei 7
4876 GRIMSTAD
workplace map
RELEVANTE STILLINGER