Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av blant annet Aker sykehus, Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.
Forskjellige stillinger

AVDELINGSLEDER

AVHENGIGHETSBEHANDLING VOKSEN
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • Oslo Universitetssykehus HF
 • Stillingstype
  Fast stilling
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt

Avdeling avhengighetsbehandling voksen (AVA) er en av fem avdelinger i Senter for rus- og avhengighetsbehandling. Avdelingen har 60 årsverk og tilbyr utredning og behandling av voksne rusmiddelavhengige. Avdelingen har medarbeidere med medisinskfaglig, psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse.


Avd.leder har resultatansvar for avdelingens samlede virksomhet og inngår i senterleders ledergruppe. Viktige lederoppgaver er gjennomføring av avdelingens strategi- og virksomhetsplaner, videreutvikle et differensiert behandlingstilbud og sørge for best mulig pasientbehandling, forskning og fagutvikling innenfor rammen av faglige prioriteringer og retningslinjer.

Vi søker etter en faglig engasjert og inkluderende leder som er offensiv i lederrollen og som evner å se eget ansvarsområde i et helhetsperspektiv. Du må være motiverende, samlende og ha god gjennomføringsevne. Det kreves helse- eller sosialfaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Ledererfaring er en forutsetning. Kjennskap til tverrfaglig spesialisert behandling er en fordel.

www.habberstad.no

Arbeidsgiver: Oslo Universitetssykehus HF
Senter for rus- og avhengighetsbehandling
Avdeling avhengighetsbehandling voksen Kontaktperson:
Hans Petter Karlsen
Habberstad
Telefon: 934 25 743
Anne Beate Sætrang
OUS
Telefon: 928 23 795
Hjemmeside: www.oslo-universitetssykehus.no/ Søknad sendes: Send søknad på mail
Arbeidssted: Oslo Universitetssykehus HF

0407 OSLO
RELEVANTE STILLINGER