St. Olavs Hospital HF er universitetssykehus for Midt-Norge og integrert med NTNU, og studenter, lærere og forskere er en naturlig del av pasientbehandlingen. Helseforetaket er lokalsykehus for befolkningen i Sør-Trøndelag, men har også flere regionale og nasjonale oppgaver. Hovedtyngden av virksomheten ligger i Trondheim, hvor nytt universitetssykehus ble tatt i bruk våren 2010. Helseforetaket har om lag 8000 ansatte og eies av Helse Midt-Norge RHF. Mer informasjon finnes på www.stolav.no.
Psykiatri

Overlege i psykiatri

Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (DPS)
 • St. Olavs Hospital HF
 • St. Olavs Hospital
 • Stillingstype
  Fast stilling
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt
Nidaros DPS med poliklinikker og døgnenheter har lokalsykehusfunksjon i Trondheim og på Fosen. Virksomheten er sammen med Psykisk helsevern i St. Olavs Hospital, inne i en spennende utvikling hvor det satses spesielt på god kvalitet i pasientbehandlingen, brukermedvirkningen, forskningen og samarbeidet med kommunene.

Nidaros DPS er organisert i 6 seksjoner:
Krise-korttidsseksjon, Rehabiliteringsseksjon og Allmennseksjon holder til i nytt bygg på Lade, sentralt i Trondheim.
Disse seksjonene har både poliklinikk og døgnplasser samt Ambulant akutt.team (AAT). Nidaros DPS har også egen gruppepoliklinikk, lærings og mestringssenter og FOU enhet.
Fosen -Teamet, Pykiatrisk ungdomsteam (PUT) og Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART) er en del Nidaros DPS.

100 % fast stilling for overlege i psykiatri st.nr 643 NR-ID nr 5893

Stillingen er tilknyttet Allmennseksjonen, døgnavdeling.

Seksjon 3 er en allmennpsykiatrisk seksjon og døgnenheten har 17 plasser. Det er et nært samarbeide mellom døgn og de forskjellige interne poliklinikkene. Det legges betydelig vekt på faglig utvikling og kvalitetssikting av tilbudene. Det arbeides med et spennende prosjekt vedr dagtilbud og endring av døgntilbudet. Vi vektlegger aktiv behandling i forskjellige former inkludert bruk av fysisk trening ved dyktig fysioterapeut. En psykiater vil være en nøkkelperson knytta til avdelingens videre faglige utvikling og forventes å ha en rolle her. Pr. i dag er det to dyktige psykologer knyttet til døgnenheten. Det legges bred vekt på et konstruktivt faglig samarbeide faggrupper i mellom. Det er en stor legegruppe ansatt ved Nidaros DPs og det avholdes flere felles møter for legegruppen. Rekrutteringstillegget for overleger er likt i hele PH etter nylig endring.

Arbeidsoppgaver
 • Utredning og behandling av pasienter
 • Målrettet samarbeid internt med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Spesielt utvikling av tilbudet for personer med spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser.
Kvalifikasjoner
 • Klinisk erfarimg for å møte et spekter av psykisk problematikk
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdighete
Vi tilbyr
 • Nidaros DPS har rekrutteringstillegg for overleger som er likt i hele PH etter nylig endring
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
Arbeidsgiver: St. Olavs Hospital HF
Nidaros Distriktpsykiatriske senter (DPS)
Allmennpsykiatrisk seksjon, døgnenhet Kontaktperson:
Tore Lervang
Seksjonsleder
Telefon: 73 86 54 00
Randolf Vågen
Avdelingssjef
Telefon: 73 86 54 00
Hjemmeside: www.stolav.no/ Stillingsnummer: 643 Nr-id. nr: 5893 Søknad sendes: Last ned søknadsblankett Arbeidssted: St. Olavs Hospital

7006 TRONDHEIM
RELEVANTE STILLINGER