Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet.
Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms og deler av Nordland. Foretaket har 5800 ansatte.
Virksomheten skal bygge på respekt, kvalitet og trygghet.
Generell kirurgi

Lege i spesialisering

Hjerte- og lungeklinikken
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
 • Stillingstype
  Midlertidig
 • Stillingsprosent
  Under 50%
 • Søknadsfrist
  Utløpt
 • 4 års utdanningsstilling i generell kirurgi, NR id.nr. 8504.
 • 6 mndrs vikariat i tilsvarende stilling kan også bli ledig.
Søkere bes opplyse om søknaden subsidiært gjelder vikariatet.
Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter. Sykehuset driver ambulant virksomhet som etter nærmere avtale kan inngå som en del av tjenesten. Det forutsettes at den som tilsettes behersker norsk muntlig og skriftlig.

Arbeidsgiver: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Hjerte- og lungeklinikken Kontaktperson:
Kristian Bartnes
Klinikksjef
Telefon: 77 62 83 58 / 970 63 364
Hjemmeside: www.unn.no/ Nr-id. nr: 8504 Arbeidssted: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

9038 TROMSØ
RELEVANTE STILLINGER